Studnia w jednej z krzepińskich zagród [1972 r.]. Ap.

Studnia w jednej z krzepińskich zagród [1972 r.]. Ap.