Ten sam fragment ale współczesnej zabudowy Zakościela [2012 r.]. Foto W. Cichecki.

Ten sam fragment ale współczesnej zabudowy Zakościela [2012 r.]. Foto W. Cichecki.