Opis Bebelna w Słowniku Geograficznym Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich.

Opis Bebelna w Słowniku Geograficznym Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich.