Części miejscowości

Nazewnictwo miejscowe Bebelna (GM») jest dość bogate. Samych części miejscowości i okolicznych gruntów (używanych obecnie częściej lub rzadziej) jest kilkanaście. Jedne są w jakiś sposób poświadczone, inne funkcjonują mniej lub bardziej „nieoficjalnie”.

 • Cegielnia – nazwa części wioski która znajduje się w miejscu działającej tam niegdyś cegielni wyrabiającej cegłę na potrzeby miejscowej ludności. Jest to obszar przy drodze pomiędzy Małą Połatką, a Ludwinowem.
 • Dziadówki – nazwa dość popularna spotykana często także w innych miejscowościach. Nazwa ta może określać część miejscowości zamieszkałą przez ubogą ludność, ale nie musi. Nazwą taką określano także posiadłości rozległej rodziny, mającej wspólnego przodka-dziada. W przypadku Bebelna chodzi raczej o wersję pierwszą tej nazwy. Mieszkały tam bowiem wdowy po wywodzących się z Bebelna uczestnikach powstania listopadowego, ubogo wyposażone przez właściciela wsi.
 • Gomunice – nazwa może pochodzić od staropolskiego przezwiska Gumun, którym określano człowieka skorego do kłótni, zwad i zatargów albo od słowa „gumuny” oznaczającego kłopoty i mozoły. Trudno też dziś jednoznacznie stwierdzić, czy Gumunice wzięły nazwę od kłótliwych mieszkańców, czy żyjących tam kiedyś chłopów w trudnych warunkach. Tak czy inaczej mamy do czynienia ze starą częścią wsi, powstałą przed XVI wiekiem, kiedy posługiwano się tymi wyrażeniami.
 • Górna Wieś – jak sama nazwa wskazuje to część Bebelna położona na lekkim wzniesieniu terenu w stosunku do reszty miejscowości. Jej zabudowa biegnie wzdłuż krętej drogi – równoległej do drogi Włoszczowa-Radków.
 • Mała Połatka (Mała Połać) – część miejscowości położona przy bocznej drodze biegnącej równolegle po stronie zachodniej do drogi powiatowej Włoszczowa-Radków.
 • Okupniki – nazwa części wsi, w której dawniej, przed uwłaszczeniem, zamieszkiwali wolni chłopi, mający prawo dziedziczenia ziemi. Zamiast pańszczyzny uiszczali oni określony czynsz, czyli jak mawiano dawniej – dawali za nią „okup” pieniężny. Zamianę taką władze carskie stosowały od lat czterdziestych XIX wieku.
 • Pod Szkołą – nazwa stosunkowo młoda i jak sama wskazuje określa teren położony najbliżej szkoły.
 • Wieżysko – to lokalna nazwa gródka z założeniami obronnymi, których istnienie datowane jest na przełom XIII/XIV oraz XIV/XV wieku.
 • Zastawie – teren zlokalizowany za dawnym, dużym stawem, istniejącym jeszcze w początkach XIX stulecia pomiędzy wspomnianym Zastawiem, a Górną Wsią.
 • Zakościele – nazwa także mówiąca wiele. Jest to teren wsi znajdujący się za kościołem w kierunku północnym.
 • Możesz użyć następujących znaczników HTML : <a> <abbr> <acronym> <b> <blockquote> <cite> <code> <del> <em> <i> <q> <s> <strike> <strong>

 • Komentarz RSS dla tego postu
Na górę