Omłot zboża młocarnią napędzaną silnikiem spalinowym [1931 r.]. Ze zbiorów Ośrodka KARTA.

Omłot zboża młocarnią napędzaną silnikiem spalinowym [1931 r.]. Ze zbiorów Ośrodka KARTA.