Niedziela palmowa

M. E. Andriolli, Palmowa Niedziela.

M. E. Andriolli, Palmowa Niedziela.

W Niedzielę Palmową mieszkańcy święcili własnoręcznie wykonane palmy. Palmy z reguły były układane z gałązek wierzbowych, trzciny, zasuszonych kwiatów i traw oraz świeżych borowin przyniesionych z lasu. Z tych elementów była układana palma, która następnie była obwiązywana jakimś ozdobnym papierem lub bibułą i przystrajana wstążkami. Palmy święcono w kościele (z reguły na sumie). Tradycja głosiła, iż ten kto połknie z poświęconej palmy pączek wierzbowy, ten będzie zdrowy przez cały rok.

Poświęconą palmę przechowywano w domu, z reguły zatkniętą za świętym obrazem na ścianie, do następnego roku. Miała ona chronić domostwo przed złymi mocami i być symbolem błogosławieństwa dla domowników. Palmy wielkanocnej nie można było wyrzucać. Paliło się ją, a uzyskanym popiołem posypywano pola. Miało to zapewnić urodzaj i chronić plony przed gryzoniami, suszą, gradem, etc.

  • Możesz użyć następujących znaczników HTML : <a> <abbr> <acronym> <b> <blockquote> <cite> <code> <del> <em> <i> <q> <s> <strike> <strong>

  • Komentarz RSS dla tego postu
Na górę