Badania wykopaliskowe na Wieżysku - maj 2002 r. Foto C. Nowak.

Badania wykopaliskowe na Wieżysku – maj 2002 r. Foto C. Nowak.