Rodowód Stefana Żeromskiego od strony matki. Opr. własne.

Rodowód Stefana Żeromskiego od strony matki. Opr. własne.